Povrchová úprava lehátok antibakteriálnymi lakmi

Ako prvý a zároveň jediný výrobca masážnych lehátok v Európe ponúkame novinku – použitie anitmikotických a antibakteriálnych lakov pri povrchovej úprave dreva.

Antibakteriálne laky na drevo s  integrovaným antibakteriálnym a antimykotickým účinkom pre hygienu so vstavanou ochranou ľudského zdravia, ktorá pôsobí proti baktériám, hubám a plesniam. Vďaka použitiu tejto technológie pri povrchovej úprave dreva dokážme predchádzať vznikom infekcií a zápachu aj bez použitia dezinfekčných prostriedkov. Táto povrchová úprava zároveň vyhovuje požiadavkám protipožiarnej normy DIN 4102-B1. Vďaka použitiu najnovších technológií je garantovaná účinnosť počas celej životnosti masážneho lehátka. Daná povrchová úprava spĺňa následovné kritériá:


Pôsobí proti nasledovným baktériám a hubám :

Aeromonas caviae, R-1211
Aeromonas hydrophilia, R-236
Bacillus cereus, R-2281
Bacillus cereus, R-2483
Bacillus cereus, R-2558
Bacillus cereus, R-593
Bacillus circulans, R-1080
Bacillus lichenformis, R1984
Bacillus lichenformis, R2138
Bacillus lichenformis, R-2147
Bacillus sp., R-22
Bacillus subtilis, R-417
Branhamella catarrhalis, R-2681
Branhamella catarrhalis, R-2750
Candida albicans
Candida glabrata
Candida tropicalis
Citrobacter amalonaticus, R-818
Citrobacter diversus, U-3154/90
Citrobacter diversus, U-3982
Citrobacter freundii, R-1791
Citrobacter freundii, R-303
Citrobacter freundii, U-3122/90
Enterococcus faecalis, SR-216
Enterococcus faecalis, SR-258
Enterococcus faecalis, SR-270
Enterococcus faecalis, SR- 5
Enterococcus faecium, SR-163
Enterococcus faecium, SR-176
Enterococcus faecium, SR-177
Enterococcus faecium, SR-292
Enterococcus hirae, SR-524
Enterococcus raffinosus, SR-537
Escherichia coli, 90-04B
Escherichia coli, 91-04B (pk)
Escherichia coli, 91-04B (wt)
Escherichia coli, D-02
Escherichia coli, D-05
Escherichia coli, D-10
Escherichia coli, D-14
Escherichia coli, R-116
Escherichia coli, R-1288
Escherichia coli, R-1854
Escherichia coli, R-1863
Escherichia coli, R-1878
Escherichia coli, R-1883
Escherichia coli, R-1976
Escherichia coli, R-2035
Escherichia coli, R-2050
Escherichia coli, R-2174
Escherichia coli, R-2349
Escherichia coli, R-464 large
Escherichia coli, R-464 small
Escherichia coli, R-476
Escherichia coli, U-2906/83
Escherichia coli, U-3360
Escherichia coli, U-4054
Escherichia vulnaris, R-234/91
Klebsiella orthinolytica, 90-1
Klebsiella oxytoca, CAP D-11
Klebsiella oxtoca, U-3241
Klebsiella ozonae, R308/90
Klebsiella ozonae, R-315
Klebsiella pneumoniae, 90-0813
Klebsiella pneumoniae, D-16
Staphylococcus aureus, CAP D-10
Staphylococcus aureus, CAP D-12
Staphylococcus aureus, D-05
Staphylococcus aureus, D-08
Staphylococcus aureus, D-17
Staphylococcus aureus, D-20
Staphylococcus aureus, R-1452
Staphylococcus aureus, R-1982 sgs
Staphylococcus aureus, R 1982 w.op.
Staphylococcus aureus, R 2438
Staphylococcus aureus, R-340
Staphylococcus epidermidis, R 241
Staphylococcus epidermidis, R 297/90
Staphylococcus epidermidis, RC 443
Staphylococcus epidermidis, RC 455
Staphylococcus haemolyticus, R-1050
Citrobacter freundii, U-3219
Corynebacterium minutissum, 89-6
Corynebacterium minutissum, 90-4
Corynebacterium R-594
Enterobacter aerogenes, R-1320
Enterobacter agglomerans, R-1403
Enterobacter agglomerans, U-3215
Enterobacter cloacae, 90-06B
Enterobacter cloacae, 91-07B
Enterobacter cloacae, 92-01
Enterobacter cloacae, D-21
Enterobacter cloacae, R-1682
Enterobacter cloacae, R 2128
Enterobacter cloacae, U-3241
Enterococcus avium, SR-227
Enterococcus avium, SR-294
Enterococcus durans, SR-518
Enterococcus faecalis, D12
Enterococcus faecalis, D-23
Enterococcus faecalis, SR-113
Enterococcus faecalis, SR-168
Enterococcus faecalis, SR-200
Enterococcus faecalis, SR-211
Klebsiella pneumoniae, U5754/89
Listeria monocytogenes, R-105
Listeria monocytogenes, R-2264
Listeria monocytogenes, R-365
Listeria monocytogenes, R-471
Listeria monocytogenes, R-590
Listeria monocytogenes, R-686
Listeria monocytogenes, R-687
Proteus mirabilis, D-10
Proteus mirabilis, D-23
Proteus sp., R-1927
Proteus vulgaris, 3781
Proteus vulgaris, U-4081
Providencia alcalifaciens, U-3206
Providencia rettgeri, U-3561
Providencia stuartti R-1823
Providencia stuartti U 3179
Providencia stuartti U 3270
Pseudomonas aeruginosa, 91-07A
Pseudomonas aeruginosa, D-08
Pseudomonas aeruginosa, R-1685
Pseudomonas aeruginosa, R-1972
Pseudomonas aeruginosa, R-305/90
Pseudomonas aeruginosa, U-3023
Pseudomonas aeruginosa, U-3027
Pseudomonas aeruginosa, U-3279
Pseudomonas aeruginosa, U-3316
Pseudomonas aeruginosa, U-3560
Pseudomonas aeruginosa, U-4198
Pseudomonas aeruginosa, R-1726
Pseudomonas aeruginosa, 84-8
Pseudomonas aeruginosa, B-22-5
Pseudomonas luteola, R-508
Pseudomonas luteola, R-509
Pseudomonas stutzeri, R-669
Pseudomonas stutzeri, R-734
Saccharomyces cerevisiae
Salmonella montevideo, R-339/90
Salmonella typhimurium, ER-1154
Salmonella typhimurium, R-408
Sarratia marcesens, R850
Staphylococcus aureus, 89-11 A, MRSA
Staphylococcus haemolyticus, R-1524
Staphylococcus aureus, R-204
Staphylococcus hominis, D-24
Staphylococcus logunenis, 91-5
Staphylococcus logunenis, R-19
Staphylococcus logunenis, R-637
Staphylococcus saprophyticus, D-21
Staphylococcus saprophyticus, D-22
Staphylococcus schleiferi, 90-10A
Staphylococcus schleiferi, R-1520
Staphylococcus schleiferi, R-1884
Staphylococcus xylosis, R-305
Staphylococcus mitis, SR-50
Xanthomonas maltophilia, 90-10B
Xanthomonas maltophilia, D-11